TECHNOLOGIA - BIOMASA

Biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.
(Dyrektywa Unii Europejskiej - 2001/77/WE).

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy - Dz. U. Nr 267, poz. 2656).

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości, naturalne źródło energii na świecie. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska, niż spalanie paliw kopalnych. Zawartość szkodliwych pierwiastków (m.in. siarki) jest tu niższa, a powstanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem CO2 przez rośliny odtwarzające biomasę w procesie fotosyntezy.

Ogrzewanie biomasą staje się coraz bardziej opłacalne – ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Jej wykorzystywanie pozwala wreszcie na zagospodarowanie nieużytków i spożytkowanie odpadów.