TECHNOLOGIA - BRYKIET

Brykiet to regularny blok sprasowanego materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza. Surowcem do produkcji brykietu z biomasy może być każdy rodzaj rośliny lub odpadów pochodzenia roślinnego. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym.

Zastosowanie
Brykiety są stosowane między innymi jako materiał opałowy lub też jako środek łatwopalny (np. rozpałka). Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania jest stopniowy i powolny.

Coraz popularniejsze stają się brykiety wykonane z wszelkiego rodzaju odpadków produkcji rolnej. Pozwala to na produkcję taniej i bardziej ekologicznej energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji toksycznych substancji do środowiska.

Brykiet drzewny stanowi atrakcyjną alternatywę paliwową dla szerokiego grona odbiorców. Analizując sprzedaż brykietu w ciągu ostatnich sezonów grzewczych można zauważyć zwiększenie udziału tego paliwa w lokalnych rynkach. Doświadczenia producentów brykietu wskazują na ogromny potencjał lokalnych rynków i wzrastające zainteresowanie dotychczasowych użytkowników kotłów węglowych.

Zalety
  • duża gęstość - łatwość przechowywania i dystrybucji
  • możliwość stosowania w kotłowniach
  • wysoka wartość opałowa
  • nie zawiera szkodliwych substancji
  • niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych podczas spalania
  • niska zawartość popiołu
  • możliwość wykorzystania popiołu jako nawozu
  • możliwość długiego przechowywanie w suchych pomieszczeniach
  • szerokie spektrum zastosowania: w kotłowniach indywidualnych, kotłowniach zasilających sieci grzewcze, kominkach.